Firma  

Firma ABY

 pre vás nafotila

klikni
Po nakliknutí na vyššie zobrazený obrázok CD
sa dostanete do galérie snímkov nafotených 17. 4. 2009 na Hlavnej ulici v Košiciach.
Zo záberov z tejto akcie si môžete v našej firme objednať výrobu fotografií, pohľadníc, magnetiek a kľúčeniek.

   Ceny a spôsob objednávania:
        
fotografia 10x15 cm.....0,50 EUR (15,06 Sk)
fotografia A5 (cca 20x15 cm).....2,00 EUR (60,25 Sk)
fotografia A4 (cca 30x20 cm).....3,70 EUR (111,47 Sk)
fotografia A3 (cca 40x60 cm).....7,00 EUR (210,88 Sk)
pohľadnica 10x15 cm.....0,65 EUR (19,58 Sk)
magnetka podľa veľkosti.....0,03 EUR za cm2
kľúčenka.....1,65 EUR (49,71 Sk)
poštovné pri objednávke do 35,- EUR.....1,5 EUR (45,19 Sk)
Objednávky prijímame emailom na aby@aby.sk

Pre úspešné vybavenie objednávky potrebujeme poznať:
- názov alebo dátum fotenej akcie
- kontakt, na ktorom ste zastihnuteľní
- vaše meno a presnú adresu
- číslo záberu (uvedené nad snímkom), výrobok ktorý z daného záberu máme pre vás vyrobiť a počet kusov
- pri magnetkách veľkosť magnetky
- prípadne vaše ďašie požiadavky

Následne vám zašleme cenovú kalkuláciu a fakturačné údaje pre vykonanie platby. Po pripísaní príslušnej sumy na náš účet vám budú objednané výrobky zaslané poštou alebo doručené našim kuriérom.

   !!! Upozornenie !!!
Všetky uvedené snímky sú chránené autorkým právom a sú majetkom firmy ABY a uvedeného autora fotografií. Bez ich písomného súhlasu nie je dovolené ich ďalšie používanie a šírenie. Akékoľvek ich použitie bez súhlasu autora môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú autorovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.