Firma ABY
P. O. Box B-36, Košice, www.ABY.sk

Tanečno - ohňová šou v etno štýle
areál „Čičky“ KVP Košice

Foto: Ľudo Mazur

   

!!! Upozornenie !!! ... !!! Upozornenie !!! ... !!! Upozornenie !!!

Všetky uvedené snímky sú chránené autorským právom a sú majetkom firmy ABY a uvedeného autora fotografií. Bez ich písomného súhlasu nie je dovolené ich ďalšie používanie a šírenie. Akékoľvek ich použitie bez súhlasu autora môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú autorovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.