Firma ABY
P.O.Box B-36, Košice, www.ABY.sk
WESTERN DAY
29. 08. 2009 CHATA KLATOVIANKA

Vstup do galérie --->>> sobota 29. 8. 2009

Účinkovali: Westernové akčné divadlo WAD, brušná tanečnica, country skupina Tennessee, krotitelia zvierat, ohnňový muž, diváci a dážď. Zo záberov z tejto akcie si môžete v našej firme objednať výrobu fotografií, pohľadníc, magnetiek, kľúčeniek, kalendárov ...

Snímky nie su upravované a treba sa na ne pozerať tak, že z každého sa dá ešte kadečo vyrobiť :) Dajú sa upraviť farby, sýtosť farieb, jas, kontrast, vyretušovať, orezať ... jednoducho nie je to finálny snimok. Upravíme vám ho podľa požiadavky.

Ceny a spôsob objednávania:
fotografia 10x15 cm.....0,65 EUR (19,58 Sk)
fotografia A5 (cca 20x15 cm).....2,00 EUR (60,25 Sk)
fotografia A4 (cca 30x20 cm).....3,70 EUR (111,47 Sk)
fotografia A3 (cca 40x60 cm).....7,00 EUR (210,88 Sk)
magnetka podľa veľkosti.....0,03 EUR za cm2
kľúčenka.....1,65 EUR (49,71 Sk)
fotografia na plátno
na drevenom ráme A4 (cca 30x20 cm)
.....14,50 EUR
fotografia na plátno
na drevenom ráme A3 (cca 40x30 cm)
.....20,50 EUR
čokoľvek iné.....dohodou
poštovné pri objednávke do 35,- EUR.....2,00 EUR (60,25 Sk)

Objednávky prijímame emailom na aby@aby.sk

Pre úspešné vybavenie objednávky potrebujeme poznať:
- názov alebo dátum fotenej akcie
- kontakt, na ktorom ste zastihnuteľní
- vaše meno a presnú adresu
- číslo záberu (uvedené pod snímkom), výrobok ktorý z daného záberu máme pre vás vyrobiť a počet kusov
- pri magnetkách veľkosť magnetky
- prípadne vaše ďašie požiadavky

Následne vám zašleme cenovú kalkuláciu a fakturačné údaje pre vykonanie platby. Po pripísaní príslušnej sumy na náš účet vám budú objednané výrobky zaslané poštou alebo doručené našim kuriérom.

!!! Upozornenie !!!

Všetky uvedené snímky sú chránené autorským právom a sú majetkom firmy ABY a uvedeného autora fotografií. Bez ich písomného súhlasu nie je dovolené ich ďalšie používanie a šírenie. Akékoľvek ich použitie bez súhlasu autora môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov (napr. trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona), vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú autorovi v zmysle Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv autora vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.